Raed Selman exposeert sinds begin jaren negentig. Eerst in Libanon en daarna
ook in Amsterdam, Curaçao, Italië en Egypte. Zijn kunst is abstract-expressionistisch en weerspiegelt zijn emoties.
Hij geeft met zijn werken een reflectie op de hedendaagse woelige wereld vol onrust.
Daarvan getuigt onder andere zijn schilderij Amsterdam uit 2004, met als ondertitel The unclaimed freedom.
In Chagalliaanse kleuren geeft hij een indringende weergave van de gemoederen in Amsterdam na de moord op Theo van Gogh.
Het geeft weer hoe het gevoel van een vredige haven voor buitenlanders, wreed werd verstoord.
Raed noemt zichzelf geen spontane schilder. Hij wil altijd de controle houden over wat hij doet. Hij bepaalt wat er gebeurt
en het gaat hem daarbij niet alleen om het eindresultaat, maar ook om het proces.

 

Leave a Reply